skip to Main Content

Klachtenprocedure

Heb je een klacht over 2Contact?

Je kunt je klacht indienen via e-mail. Stuur je klacht naar: meldpunt@2contact.com

Vermeld hier in de subject van de mail dat het een klacht betreft en geef hierbij het onderwerp van de klacht aan.

Vermeld in de mail:

  • Naam
  • Adres
  • Klantnummer opdrachtgever 2Contact
  • De inhoudelijke beschrijving van de klacht

Je ontvangt van 2Contact binnen 48 uur na ontvangst van je klacht een ontvangstbevestiging.

Wij behandelen je klacht binnen 14 dagen, je ontvangt uiterlijk na 14 dagen een inhoudelijke reactie.

In de situatie dat 2Contact meer tijd nodig heeft om de klacht inhoudelijk af te handelen, dan ontvang je hierover schriftelijk bericht.

Je klanten proactief benaderen met proactieve selectieve chat
Back To Top

Heb je een vraag?

Kies hieronder hoe je het liefst contact met ons opneemt.